סניפים

סניפי האקדמיה הישראלית לריקוד אירי:
Our branches around Israel:
גבעת שמואל:
סטודיו מחולה, רח' הערבה 1
Givat Shmuel:
Mehola Studio, 1 Ha'arava St.
רמת-אביב:
מרכז קהילתי רמת-אביב, רח' לבנון 37
Ramat Aviv:
Community Center, 37 Levanon St.
כפר סבא:
סטודיו a.d.c, רח' התע"ש 9
Kfar Saba:
a.d.c Studio, 9 Hata'as St.
ירושלים:
מתנ"ס ארנונה הצעירה, רח' ישראל אלדד 11
Jerusalem:
Arnona Hatzeira Community Center, 11 Israel Eldad St.
רחובות:
סטודיו DANCE IT, מרכז הנופש – הפקולטה (רחוב חנקין)
Rehovot:
DANCE IT Studio, Hankin St (Hafakulta).
למערכת השעות לשנה"ל: 2019-2020
For 2019-2020 Schedule