מערכת שעות שנה"ל 2020

ראשון

Sunday

שני

Monday

שלישי

Tuesday

רביעי

Wednesday

חמישי

Thursday

שישי

Friday

20:30-21:45

נוער ובוגרים

רמת-אביב

Adults

Ramat-Aviv

 20:45-22:00

נוער ובוגרים

רחובות

Adults

Rehovot

 20:30-21:30

נוער ובוגרים

ירושלים

Adults

Jerusalem

21:00-22:15

נוער ובוגרים

כפר סבא

Adults

Kfar Saba

20:30-21:45

נוער ובוגרים

נוער ובוגרים

גבעת שמואל

Adults

Givat Shmuel

_____

20:30-22:30

להקת 'טריקוטרה'

כפר סבא

Dance Troupe

Kfar Saba

12:40-13:55

נוער ובוגרים

רמת-אביב

Adults

Ramat-Aviv