סניפים

סניפי האקדמיה הישראלית לריקוד אירי:
Our branches around Israel:
רמת-אביב:
מרכז קהילתי רמת-אביב, רח' לבנון 37
Ramat Aviv:
Community Center, 37 Levanon St.
כפר סבא:
סטודיו a.d.c, רח' היוצרים 2
Kfar Saba:
a.d.c Studio, 2 Hayotzrim St.
ירושלים:
מתנ"ס ארנונה הצעירה, רח' ישראל אלדד 11
Jerusalem:
Arnona Hatzeira Community Center, 11 Israel Eldad St.
רחובות:
סטודיו DANCE IT, מרכז הנופש – הפקולטה (רחוב חנקין)
Rehovot:
DANCE IT Studio, Hankin St (Hafakulta).
למערכת השעות לשנה"ל: 2018-2019
For 2018-2019 Schedule