סניפים

סניפי האקדמיה הישראלית לריקוד אירי:
Our branches around Israel:
רמת-אביב:
מרכז קהילתי רמת-אביב, רח' לבנון 37
Ramat Aviv:
Community Center, 37 Levanon St.
כפר סבא:
סטודיו שייפ, רח' ויצמן 42
Kfar Saba:
Shape Studio, 42 Weizmann St.
ירושלים:
מתנ"ס ארנונה הצעירה, רח' ישראל אלדד 11
Jerusalem:
Arnona Hatzeira Community Center, 11 Israel Eldad St.
רחובות:
סטודיו DANCE IT, מרכז הנופש – הפקולטה (רחוב חנקין)
Rehovot:
DANCE IT Studio, Hankin St (Hafakulta).
נתניה:
סטודיו 3V, רח' שז"ר 10
Netanya:
3V studio, 10 Shazar St.
מודיעין:
ביה"ס למחול NDance, רח' שני 80
Netanya:
NDance studio, 80 Shani St.

10

למערכת השעות לשנה"ל: 2017-2018
For 2017-2018 Schedule