מערכת שעות שנה"ל 2017-2018

ראשון

Sunday

שני

Monday

שלישי

Tuesday

רביעי

Wednesday

חמישי

Thursday

שישי

Friday

20:30-21:45

נוער ובוגרים

מודיעין

Adults

Modi'in

_____

21:00-22:15

נוער ובוגרים

רמת-אביב

Adults

Ramat-Aviv

19:30-20:30

ילדים

רחובות

Kids

Rehovot

_____

 20:30-21:45

נוער ובוגרים

רחובות

Adults

Rehovot

 20:30-21:30

נוער ובוגרים

ירושלים

Adults

Jerusalem

_____

20:00-21:15

נוער ובוגרים

נתניה

Adults

Netanya

20:00-21:00

נוער ובוגרים

כפר סבא

Adults

Kfar Saba

20:15-21:30

נוער ובוגרים

טכניקה

כפר סבא

Adults

Technique

Kfar Saba

_____

21:30-23:00

להקת 'טריקוטרה'

כפר סבא

Dance Troupe

Kfar Saba

12:30-13:45

נוער ובוגרים

רמת-אביב

Adults

Ramat-Aviv